Grupper som anbefales influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Hvor kan jeg ta vaksinen og hva koster den?

 • Målgruppe som anbefales inluensavaksinen:
  Vaksinesenteret (tidl. Aktivitetshuset), Rådhusveien 1.
 • Beboere i omsorgsbolig og på sykehjem får tilbud om vaksine der de bor.
 • Noen personer som har hjemmesykepleie, og som ikke kan komme seg til kommunens vaksinesenter av helsemessige årsaker, blir tilbudt vaksine i hjemmet.
 • Fastlegekontorene

Vaksinen koster kr. 150,- 
Vi ønsker betaling via Vipps eller med kort. Ved kontant betaling er det fint med eksakt beløp.

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon har en høyere egenandel. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Vaksinedager og timebestilling

Influensavaksinasjonsdatoer uke 42

Pårørende/nære kan bestille vaksine på vegne av andre (f.eks for foreldre eller barn).

Personer som ikke har anledning til digital timebestilling kan ringe servicekontoret på telefon 69 22 55 00.
Ved behov for endring i vaksinetimen så ta kontakt med servicekontoret