For uke 8 er det rapportert 370 påviste influensa A- og 11 influensa B-virusinfeksjoner, mot 366 A- og 13 B-virus i uke 7.