Hvem er vi i hverdagsrehabiliteringsteamet?

Et tverrfaglig team satt sammen av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut som samarbeider med hjemmetjenesten. Vi ønsker å bidra til at du kan nå dine mål.

Hverdagsrehabiliteringsteamet i Rakkestad kommune fra november 2019.jpg

Hva kan du forvente av hverdagsrehabiliteringsteamet?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene slik at du når dine mål for å mestre en selvstendig hverdag. For å oppnå dette setter vi opp en treningsplan ut ifra dine mål og jobber intensivt i en avtalt treningsperiode.

Hverdagsrehabilitering_mataktivitet_Rakkestad_kommune_illustrasjonsbilde.jpg

Hva forventer vi at deg?

Det forventes at du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Deg som har hatt et fall i funksjon og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen.

Hvordan kan jeg få denne hverdagsrehabiliteringstjenesten?

Tjenesten søkes via skjema:

«Helse- og omsorgstjenester- søknad.PDF» under Selvbetjening - skjemaer a til å -

 eller ved å komme innom Servicekontoret i Rakkestad Rådhus i Rådhusveien 8