HPV –infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden.  De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.  Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7 klasse siden 2009.  Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. 
Vaksinen består av 3 vaksinedoser  gitt i løpet av 6-12 måneder. 
Tilbudet om gratis vaksine varer i to år  fra november 2016.
Dette betyr at du bør ha påbegynt vaksinasjonen senest innen utgangen av 2018.

I Rakkestad kommune vil vaksinering foregå på helsestasjonen på Familiesenteret.

For mere informasjon se hjemmesiden til Folkehelsa:

HPV-vaksine illustrasjonsbilde.jpg Kilde: Folkehelseinstituttet

Programmet har to års varighet, den første av de tre dosene må seneste være påbegynt innen utgangen av 2018.