For mere informasjon se hjemmesiden til Folkehelsa:

HPV-vaksine illustrasjonsbilde.jpg Kilde: Folkehelseinstituttet