Velferdsutvalget behandler melding om barnehageopptak 2023 i sitt møte 25.04.23.

Saksdokumentene kan du lese her