Rakkestad ligger sentralt i tidligere Østfold fylke, nå i Viken, og har to tettsteder - Rakkestad og Degernes.

Kommunen har rikelige og attraktive arealer, glimrende egnet for alle typer friluftsliv og til alle årstider.
Her finner du merkede turløyper, skytebaner, fiskevann og jaktterreng i tilknytning til tur- og utfartssteder.

Det finnes og muligheter for å leie rom eller leie seg inn på gård, i hytter eller leie seg kano.

Rakkestad var tidligere Østfold fylkets nest største kommune etter areal, 433 km2. Innbyggertallet er 8.274 (pr. 3.kvartal 2019).
Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogområder som er mye benyttet til friluftsliv.
I øst ligger "Fjella-områdene", der utkikkstårnet Linnekleppen (327 m.o.h.) i klart vær har utsikt over store deler av Østlandet.
I vest renner Glomma som grenseelv mot Skiptvet.

Rakkestad er en av landets store jordbruksbygder.
Viktigst er korndyrking, melkeproduksjon og storfe- og svinehold.
Av industri kan nevnes fjørfeslakteri, eggpakkeri, mølle og kornsilo, trevarefabrikk, torvstrøfabrikk og vaskeri.
Rakkestad har også en småflyplass - Rakkestad Airport

Kjør "Den grønne veien" til Rakkestad - riksvei 22 over i fv 220. En alternativ kjørerute mellom Svinesund og Oslo,
denne leder også over til den blå-grønne veien fra Halden til Munkedal, Sverige.

Kart - Den Blå - Grønne veien - Google Maps