Mandag: 2 henteruter: Degernes sentrum til Watvedtkroken/Sandbekkvn. og Holøsåsen

 

Henterute: Veistrekke:
Degernes sentrum til Watvedtkroken/Sandbekkveien Rv 22 – Haldenveien 909 - 1450 (fra Degernes -Bøndernes Hus - til Watvedtkroken avkjøring til Ertevannveien) med sideveier
Fv 655- Sandbekkveien med sideveier
   
Holøsåsen Fv. 124 – Eidsbergveien 21 – 136 (fra Dørja til slutt på 50 sone) med sideveier
Hele Holøsåsen-feltet

 

Grønn sone Adresser:
Henterute:  Degernes sentrum til Watvedtkroken Elnesveien, Haldenveien 1265 –1450, Kjensrudveien, Julsrudveien, Sandbekkveien 824 - 930 og
Strykerveien 

 

 
Henterute:Holøsåsen Bergslia, Dørjehaugen, Eidsbergveien 21 – 136, Graarudveien, Holøsstien, Holøssvingen, Holøsveien, Skogåsen, Steinveien, Stikkveien,
Storåsveien 4, 6, 141 og 143, Ytre Vei, Åsfaret, Åslikollen og Åsliveien 4 - 11

 

Hvit sone Adresser:
Henterute: Degernes sentrum til Watvedtkroken Greakerveien, Haldenveien 1088 – 1200, Hivannveien, Sagbråten & Glomsrud, Sandbekkveien 81 – 750, Sølvskuttveien 1 – 143 og Torudholtveien

 

 
Henterute:Holøsåsen Bergveien, Dvergstien, Granittveien, Hulderveien,
Storåsveien 110 – 135, Tussefaret og Åsliveien 13 - 27 

 

Gul sone Adresser:
Henterute: Degernes sentrum til Watvedtkroken Haldenveien 909 – 1082, Haugveien, Nordre Norbyvei, Sandbekkveien 3 - 56, Stensrudveien og Åsenveien

 

 
Henterute: Holøsåsen Fjellstien, Haugeråsen, Lauvstien, Nordlysveien, Storåsveien 2, Trollstien, Utsikten, Åsbakken, Åssvingen og Åsliveien 31 – 37


 

 

Tirsdag: 3 henteruter: Sarpsborgvn/Degernes Sør Ertevann&Haldenvn. og Skantebygda/Os og Gudim/Sentrum/Skriken/Industrifeltet

 

Henterute: Veistrekke:
Sarpsborgveien/Degernes Sør Ertevann&Haldenveien

Rv 111 fra Sarpsborgveien 19  til Sarpsborg-delet
Ertevannveien(rundt Ertevannet) fra Rolvseideveien/Erteveien til Rv 22 - Haldenveien 1481 (Watvedtkroken) til Halden-delet.

   
Skantebygda/Os Osveien og Varteigveien med sideveier
   
Gudim/Sentrum/
Skriken/Industrifeltet
 Kåenveien 2 - 21, Gudimfeltet, Skriken, Funderudveien med sideveier, Teglverksveien, Vestbyveien og Industrifeltet

 

Grønn sone Adresser:
Henterute: Sarpsborgveien/Degernes Sør Ertevann/Haldenveien Ertevannveien 989 - 1098, Erteveien,
Haldenveien 1481 - 2140, Sandbekkveien 998 og Stiksmoveien

 

 

Henterute: Skantebygda/

Os

 Finskudtveien. Grytelandsveien 397 og 399,
 Sandtangenveien, Skantebygdaveien og
 Varteigveien 1152 - 1313
   
Henterute: Gudim/Sentrum/
Skriken/Industrifeltet
Aksveien 7, Bygdetunveien, Funderudveien, Kårlienveien,  Måkeveien, Måltrostveien, Mjørudgata 15 28, Rugveien, Rådhusveien 4, Skarpsnoveien, Spurveveien, Stemmeveien, Svaleveien, Terneveien, Teglverksveien, Tiurveien, Tøftenveien, Vestbyveien og Ørneveien

 

Hvit sone Adresser:
Henterute: Sarpsborgveien/Degernes Sør Ertevann&Haldenveien Bredholtveien 191 - 647, Brenneveien, Ertevannveien 735 - 946,
Langsbakkenveien,Rolfseideveien, Rudskogenveien, Sarpsborgveien 684 - 962 og Østtorpveien
   
Henterute: Skantebygda og Os Grytelandsveien 85 - 190, Kullebundveien, Osveien 150 – 435, Torperveien  og
Varteigveien 1415 - 1612
   
Henterute: Gudim/Sentrum/ Skriken/Industrifeltet Aksveien 1 - 6, Alleen, Bedriftsveien,  Eidsbergveien 4 - 12, Engveien, Gudimbakken,  Gudimveien 1, Halmveien, Havreveien,  Hveteveien 2, Industriveien,
Jordalsyngen 5, 13, 25 og 33 - 52,
Mjørudgata 3 - 8 , Nedre Gudimvei og 
Johs. C. Liensgt 11

 

Gul sone Adresser:
Henterute: Sarpsborgveien/Degernes Sør Ertevann/Haldenveien Bredholtveien 25 - 58, Ertevannveien 2, 4 og 6,  Gautestadveien, Haraldstadveien,
Sarpsborgveien 70 - 673, Ødegårdveien og Åstorpveien
 

 

Henterute: Skantebygda/Os Nordbergveien, Osveien 497 - 878, Røsægveien, Skattebølveien og Smittilveien
   
Henterute: Gudim/Sentrum/ Skriken/Industrifeltet Beiteveien, Bygdetunåsen, Byggveien, Frøveien, Gudimstien, Gudimveien 6 - 22,
Hveteveien 1 og 3 - 14, 
Jordalslyngen 2 - 4 og 29 - 31, 
Johs. C. Liens gate 12 - 35, Kløverveien, Kornveien, Kåenveien 2 - 21, Lensmann Værns Vei, Lienstien, Liensvingen og Åkerveien.

Onsdag: 2 henteruter: Ytterskogen/Førrisdalkroken/Skalle/Nakkim/Væle og Sentrum/Bergenhus

 

Henterute: Veistrekke:
Ytterskogen/Førrisdalkroken Skalle/Nakkim/Væle  Ertevannveien fra  Rv 111 Sarpsborgveien til Ertevannet (til Rolvseideveien), Skjørtorpveien, Førrisdalveien 
Rv. 656 Skallåsveien, Nakkimveien og Væleveien med sideveier 

 

 
Sentrum/Bergenhus  Rakkestad sentrum. Rv 111 Sarpsborgveien 1 - 19, Ulveveien
 Rv 22 Haldenveien 6 - 31
 Rv 124 - Storgata 2 - 60 -Heggveien, Skogveien, Skoleveien, Seljeveien, Tunveien, Furubakken og Granveien

 

Grønn sone Adresser:
Henterute: Ytterskogen/Førrisdalkroken/ Skalle/Nakkim/Væle  Ertevannveien 8 - 578, Førrisdahlveien 329, Gjøbyveien, Klypaveien, Krosbyveien,
Nærbyveien og Sveenveien 207 - 249

 

 
Henterute: Sentrum/Bergenhus Bjørnestien, Elgstien, Furubakken 6 - 24, Granveien, Mysenveien 16 og 18, Parkstien, Parksvingen, Parkveien, Seljeveien 5 - 8 og 18, Skoleveien 5 - 17, Tunveien og Ulveveien.

 

Hvit sone Adresser:
Henterute:  Ytterskogen/Førrisdalkroken/ Skalle/Nakkim/Væle
 
Fosserveien 144 og 153, Låbyveie,
Nakkimkroken, Nakkimveien, Skallåsveien 43 - 332, Strømfossveien 1255 og 1257, Sveenveien 6 - 192, Sølvskuttveien 289 - 343 og Væleveien

 

 
Henterute: Sentrum/Bergenhus Furubakken 2 - 4, Heggveien, Helsehusveien 15 - 21, Jernbanegata, Julius Skaugs Gate, Løvveien, Møllergata, Nygata, Ringgata 3 og 6 og 9 - 20, Skogveien, Skoleveien 3, Storgata 2 - 31, Seljeveien 10 - 14 og Vinkelgata

 

Gul sone Adresser:
Henterute: Ytterskogen/Førrisdalkroken/ Skalle/Nakkim/Væle Bakke/Førrisdalveien, Bjørnebyveien, Dottetorpveien, Førrisdalveien 74 - 476, Haldenveien 307, Næristorpveien, Skjørtorpveien og Stentorpveien

 

 
Henterute: Sentrum/Bergenhus Birkelandsveien, Brogata, Elvebakken, Elvegata, Erling Østbys Gate, Fagerveien, Gartnerveien, Griniveien, Hageveien, Haldenveien 6 - 31,
Johs. Krosbys Vei, Myragata,Peer Gynts vei 48,  Ringgata 4 og 5, Seljeveien 9, Storgata 32 - 60, Sarpsborgveien 1 - 19, Stadionveien, Televeien og Villaveien

Torsdag: 3 Henteruter: Østbygda/Tjerneskleiva og Nålem/Kåen/Gjulem/Heia og Bergenhus

 

Henterute: Veistrekke:
Østbygda/Tjerneskleiva Rv 124 Strømfossveien fra og med Dalenveien til «Linnekleppen» med sideveier og Tjerneskleiva / Tjernesveien

 

 
Nålem/Kåen/Gjulem/Heia

Rv 124 Eidsbergveien fra Hauger (før Os skole) til Eidsbergdelet, Ringsbyveien
Rv 646 Kåenveien 129 til Eidsbergdelet, Bottenveien, Hammerstadveien, Gjulemveien,
Rv 22 Mysenveien fra Østfold Traktor til Eidsbergdelet, Sandakerveien og Glørudveien

 

 
 Bergenhus  Prestgårdsfeltet, Lyngbyfeltet, Rv 124 Strømfossveien 2 - 67, Moreneveien, Ravineveien, Lundborgveien og Kleven 

 

 

Grønn sone Adresser:
Henterute: Østbygda/Tjerneskleiva Dalenveien 62 - 245, Jamnemoveien, Tangelandveien og Tjerboveien

 

 
Henterute: Nålem/Kaåen/Gjulem/Heia Eidsbergveien 161 - 626,
Kåenveien 322 - 405,
Osveien 2 - 95 og 978 - 981 og Ringsbyveien

 

 
Henterute:
Bergenhus
Bregneveien, Florabakken, Florastien, Florasvingen, Gressveien, Lyngby Alle, Lyngfaret, Lyngrabben, Lyngstien, Lyngveien og Mysenveien 11 og 13 

 

Hvit sone Adresser:
Hentrute:   Østbygda/Tjerneskleiva Mellegårdveien,
Strømfossveien 884 - 1223, Tjerneskleiva og Tjernesveien.

 

 
Henterute: Nålem/Kaåen/Gjulem/Heia Bottenveien, Gjulemveien, Hammerstadveien, Heiaveien og Kåenveien 129 - 284

 

 
Henterute:
Bergenhus
Askeladdveien, Blessomveien, Eventyrveien, Herreperveien, 
Peer Gynts Vei, 1 - 44,
Smedbakken, Tyrihansveien og Veslefrikkveien

 

Gul sone Adresser:
Henterute: Østbygda/Tjerneskleiva Dalenveien 512 - 754, Høytomtveien, Kilebuveien, Kolbjørnsvikveien, Krokveien, Murtnesveien og Strømfossveien 1256 - 1709

 

 
Henterute: Nålem/Kaåen/Gjulem/Heia Glørudveien, Kåtorpveien,
Mysenveien 23 - 547 og Sandakerveien

 

 
Henterute:
Bergenhus

Arnebergveien, Ekornstien, Hareveien, Haugstadveien, Hjorteveien, Kleven, Lundborgveien, Moreneveien, 
Mysenveien 1 -12, Ravineveien,  Sportsveien,
Storgata 71 og 72 og Strømfossveien 2 - 67

Fredag: 2 Henteruter - Bærby/Herrefosser/Nøtteholen/Budalen og Prestegårdsskogfeltet/Kirkeveien/Degernes sentrum

 

Henterute: Veistrekke:
Bærby/Herrefosser /Nøtteholen/Budalen Rv 124 Strømfossveien 197 til Dalenkrysset, Bærbyveien, Herrefosserveien. Nøtteholveien og Budalsveien

 

 
 Prestegårdsskogfeltet/Kirkeveien/ Degernes sentrum

Rv 124 Strømfossveien 99 -  124, Prestegårdskogsfeltet og Kirkeveien med sideveier,
Rv 22 Haldenveien fra Kirkeveien til Degernes sentrum, Kirkengfeltet og Smedshaugveien

 

Grønn sone Adresser:
Henterute: Bærby/Herrefosser/
Nøtteholen/Budalen
Budalsveien, Nøtteholveien og Strømfossveien 386 - 562

 

 
Hentrute: Prestegårdsskogfeltet/Kirkeveien/ Degernes sentrum Førrisdalveien 520,
Haldenveien 754 - 848, Idrettsveien, Kirkeng Terrasse, Kirkengsletta, Sagaveien, Skallåsveien 2 - 8 og
Smedshaugveien

 

Hvit sone Adresser:
Henterute:
Bærby/Herrefosser/
Nøtteholen/Budalen
Fosserveien 60 - 62,
Herrefosserveien 57 - 664, Levernesveien og Strømfossveien 678 - 875

 

 
Henterute: Prestegårdsskogfeltet/Kirkeveien/ Degernes sentrum Ellestadveien, Elvenesveien, Elverhøyveien,
Haldenveien 129 - 714,
Harlemveien, Heierhageveien, Kirkeveien og Langeløkkeveien

 

Gul sone Adresser:
Henterute:
Bærby/Herrefosser/
Nøtteholen/Budalen
Bærbyveien, Filtvedtveien, Grønnerudveien,
Herrefosserveien 10 og 31,
Strømfossveien 197 - 337 og
Søndre Grindstadvei

 

 
Henterute: Prestegårdsskogfeltet/Kirkeveien/
Degernes sentrum
Blåklokkeveien, Fiolveien,
Hestehovveien, Hvitveisveien og Prestekrageveien og
Strømfossveien 99 - 124