Kort om stillingen
- Definerte oppgaver etter nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  med særlig fokus på   oppgaver i skolehelsetjenesten på barneskoletrinnet
- Tverrfaglig samarbeid

For stillingen kreves
- Offentlig godkjent helsesykepleierutdanning
- Helsesykepleierstudenter og offentlig godkjente sykepleiere med erfaring fra helsestasjons-
  og skolehelsetjenestee  kan også søke
- Godkjent politiattest
- Førerkort klasse B
- God norsk fremstillingsevne skriftlig og muntlig, minimum B2

Ønskede kvalifikasjoner
- Erfaring fra forebyggende arbeid rettet mot barn og unge
- Relevant videreutdanning
- Personer med sertifisering som COS-P veiledere vil bli særlig vurdert
- Erfaring med fagprogrammet WinMed3
- Det søkes etter en person som er utviklings- og løsningsorientert, er initiativrik og har gode
  kommunikasjons- og  samarbeidsevner
- Er positiv og fleksibel, evne til å arbeide selvstendig og strukturert, også i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig at du disponerer egen bil i tjenesten

Vi kan tilby
- Lønn etter tariff
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
- Godt og positivt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon2

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling".
Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester
tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren
har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no