Kort om stillingen

- Stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til gjeldende lovverk og nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fortrinnsvis skolehelsetjeneste pr nå
- Helseopplysning, helseundersøkelser, veiledning og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov
- Undervisning i gruppe, klasse og på foreldremøter
- Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø
- Vaksinasjon i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet
- Bidra til å styrke barn og unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres fysiske, psykiske og seksuelle helse
- Systemarbeid og forebyggende arbeid i skolen
- Individuelle konsultasjoner og oppfølging
- Foreldreveiledning
- "Åpen dør" for elevene
- Tverrfaglig samarbeid
- Videreutvikling av tjenesten

For stillingen kreves

- Offentlig godkjent helsesykepleier
- Helsesykepleierstudenter som går deltid kan søke halveis i studieløpet
- Har førerkort klasse B og disponerer bil
- God norsk fremstillingsevne muntlig og skriftlig, minimum B2
- Godkjent politiattest

Ønskede kvalifikasjoner

- Du er faglig dyktig med engasjement for forebyggende og helsefremmende helse for barn, unge og familier
- Du har gode samarbeidsevner, tenker helhetlig og tverrfaglig
- Du har evne til å arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
- Du er løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
- Du er opptatt av å styrke og støtte foreldrerollen
- Du er god til å bygge relasjoner
- Du bidrar til å gjøre dine medarbeidere gode
- Du har gode IT- kunnskaper
- COS-P eller ICDP sertifisering som gruppeleder, videreutdanning vold i nære relasjoner

Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi kan tilby

- Lønn etter gjeldende tariff
- Gode offentlig pensjons- og forikringsvilkår
- Godt og positivt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.