Helsestasjonen har som hovedoppgave å:

 

• Fremme psykisk og fysisk helse

• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold

• Forebygge sykdom og skade

• Utjevne sosiale helseforskjeller

• Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

Helsestasjonens tilbud:

 

  • Konsultasjoner individuelt og i gruppe
  • undersøkelse av syn og hørsel
  • oppfølging av vekst og utvikling
  • barnevaksinasjon
  • veiledning
  • barselgruppe