Kort om stillingen
Stillingen hører under seksjon hjembaserte tjenester i enhet hjemmesykepleie og er en fast stilling i 73 % som helsefagarbeider. Stillingen innehar vakter i hjemmesykepleien og hos spesialbruker. Arbeid hver 2 helg, men ved fremtidig turnusendring ser vi på muligheten for å endre til 3 hver helg.
Ved ledighet av stillinger i løpet av ansettelsesprosessen vil disse vurderes i forhold til søkerlisten.

Krav
- Offentlig godkjent helsefagarbeider- autorisasjon som hjelpepleier
- Førerkort kl. B
- Språkferdigheter minimum B2 norsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner
- Det er ønskelig med videreutdanning innenfor demens, rus/psykiatri eller geriatri.
- Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
- Løsningsorientert, ansvars- og kvalitetsbevisst
- IT kunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
- Et godt arbeidsmiljø
- En spennende, lærerik og faglig utfordrende arbeidsplass
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.
Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.
Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.