Kort om stillingen

Vi søker helsefagarbeidere, sykepleier/vernepleier studenter til faste helgestillinger i turnus dag, kveld og natt. Det er ledig stillinger ved flere boliger.

Krav til stillingen
- Fagbrev/autorisasjon som fortrinnsvis helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleier eller annen relevant
  fagutdanning.
- Annen bakgrunn kan bli vurdert som relevant.
- Førerkort kl. B
- Gode språkferdigheter minimum B2 norsk muntlig og skriftlig

Studenter/elever under utdanning innenfor helse vil også bli vurdert.

Ønskede kvalifikasjoner
 Kompetanse og erfaring innen arbeid med utviklingshemmede
- Erfaring med målrettet miljøarbeid

Egenskaper
- Evne til å arbeide tverrfaglig og til å samarbeide med andre
- Ha godt humør og stå på vilje
- Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
- Bidra aktivt til å skape et godt arbeidsmiljø
- Interesse for brukergruppen

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
- Et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver
- Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
- Lønn etter gjeldende tariffavtale
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling".
Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr.
Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden.
Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no