Det er denne uka duket for aksjonen «Hele Norge rydder» hvor det er fokus på de enorme mengdene avfall og spesielt plast som havner på avveie ut i våre vassdrag og til slutt havet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! Dette var vårt lille bidrag til å gjøre vassdragsstrekningene litt ryddigere, og sørge for litt mindre avfall ut i vassdraget, som forurenser og gjør skade på livet i vannet.

Hele Norge rydder
Vassdragsrydding 300418_2.JPG Vassdragsrydding 300418_3.JPG

Hold Norge rent

Det er stort fokus på søppel i naturen om dagen, og denne uken er det den nasjonale strandryddeuken. Målet er at flere enn de 50.000 som deltok i fjor deltar i år med å rydde langs strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten og langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. I tillegg mobiliseres det torsdag 3. mai for å rydde langs veier og nærområder, for å gjøre Norge til et litt renere sted å bo og leve.