Bakgrunn

De siste årene har Bygdepride Rakkestad søkt om å få flagge med regnbueflagget. Søknaden har vært innvilget, og flaggingen har vært gjennomført etter Rakkestad kommune sine retningslinjer for flagging. I flere år har vi opplevd at flaggene er blitt tatt ned og det har blitt gjort hærverk på flaggstengene. Senest i helgen ble to flagg stjålet, og en flaggstang knekt. 

Rakkestad kommunestyre aksepterer ikke slikt hærverk. Regnbueflagget symboliserer mangfold og fellesskap. Vi ønsker å minne om Rakkestad kommune sin visjon som er «Mangfold og samhold». Vi kan ikke akseptere at enkelte innbyggere gang etter gang ønsker å markere motstand mot flagging med regnbueflagget ved å stjele og utføre hærverk.

Rakkestad kommune skal være en kommune der vi har plass til alle. Vi skal ha respekt og toleranse for alle forskjellene og ulikhetene som finnes i vårt samfunn. 

Rakkestad kommunestyre ønsker å markere vår solidaritet til Bygdepride Rakkestad, og velger å heise regnbueflagget. 


Vedtak

Rakkestad kommunestyre heiser regnbueflagg på flaggstengene som står utenfor Rakkestad kulturskole i perioden 8. juni 2023 - 30. juni 2023. 
Rakkestad kommunestyret støtter BygdePride Rakkestad med kr 5000,-.