Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom gir lokale utbrudd blant gnagere – særlig lemen og harer. Mennesker kan smittes gjennom direkte eller indirekte kontakt med døde gnagere, deres avføring eller av vann forurenset av døde gnagere. Symptomer hos mennesker kan være feber, frysninger, hodepine, tretthet, forstørrede lymfeknuter på halsen, betente sår på hendene eller lungebetennelse. Sykdommen behandles med antibiotika. Sykdommen kan ikke smitte fra person til person. Selv om det er påvist harepest i området, er det ingen grunn til ikke å ferdes i skog og mark.

Vi kjenner ikke til smitte til mennesker i forbindelse med dette funnet.

Råd for å unngå smitte

  • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere. Bruk hansker hvis håndtering er nødvendig og vask hendene etterpå. Ved spørsmål kan Mattilsynet kontaktes på tlf 22 40 00 00.
  • Turgåere og jegere bør unngå å drikke vann fra små bekker uten å koke det først.
  • Det er viktig i å sikre drikkevannsvannbrønner mot smågnagere og tilsig av overflatevann, spesielt i smågnagerår.

Mer informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/harepest---overfores-fra-lemen-og-a/