Torsdager kl. 15.00 - 16.30
10 ganger
Oppstart 6. mars 2014

Avgift kr. 900,-

Påmelding til Servicekontoret i Rakkestad kommune, tlf.  69 22 55 00
innen 5. mars 2014.