and so it began...

I 2018 ble tanken om å få til ett nytt Rakkestadspill satt igang.
Det er bygd på tanken på det første Rakkestadspillet som ble utgitt i 1991,  i regi av Sentrumsradion med Solveig Eriksen i spissen.

I 2016  satt Elise Lilletorp Lien og undret seg på hvorfor det ikke var  blitt laget en oppdatert utgave av spillet ….. og satte seg ned å fikk ned detaljene for det gamle spillet på ett ark… og høsten 2017 spurte ho Rakkestad Næringsråd om de ville være med på å få dette realisert i samarbeid med Rakkestad Ungdomsråd, da hennes første forsøk hos andre i 2016 på å få hjelp til dette falt i fisk.

Anja likte dette og i mars var Rakkestad Næringsråd med på å få dette igang, og siden har Elise funnet ut … at det er en mye å lære for å “brå få” ut en ny utgave av Rakkestadspillet.

Høsten 2019 ble spillet overført til Rakkestad Ungdomsråd for utdeling til formål som gagner "alle Rakstinger" med utdeling på våren så lenge det er midler igjen fra inntekten på salget av spillet - og det er seksjon kommunikasjon og kultur som vil være utsalgsansvarlig.

Overskuddet fra Rakkestadspillet 2018

Overskuddet fra Rakkestadspillet 2018 går
til lokale formål som gagner “alle Rakstinger”
med innspill fra Rakkestad Ungdomsråd.

Målet er å få til en utdeling på våren i årene fremover så lenge det er midler igjen på inntekten av salget.
Rakkestad Ungdomsråd skal komme med innstilling til formannskapet for det de ønsker utdelingen skal gå til.

Har du noen tanker eller tips til hva dette kan være? 

Send inn dine tips: rakkestadspillet@gmail.com  emne: lokale formål som gagner "alle Rakstinger"