Vår visjon er I BARNS FOTSPOR. Med dette så mener vi at vi vil ta utgangspunkt i det barna viser interesse for, vi vil ikke ha helt fastsatte planer til enhver tid. Men vi vil bruke de mulighetene vi har til å finne ″spor″ hos barna, og bruke dette i videre planlegging av aktiviteter. Denne kunnskapen vil vi bruke for å lage en hverdag som er preget av at barnas meninger og ønsker blir tatt på alvor. 

Vi har vært prosjekt barnehage gjennom høgskolen i Oslo, og dette har ført til at vi har jobbet mye med språk, og hvordan legge opp for best mulig læring av språk. Vi har gode kunnskaper om bruk av ASK.

gudim barnehage.jpg

Gudim barnehage er en privateid barnehage som holder til i sentrum. Vi har plass til 27 barn fra 0-6 år, og vi holder til i underetasjen i en privat bolig.

Matpenger for 100% plass er 400 kroner, da vil barna få 3 måltider i løpet av dagen. Frokost med nybakt brød, varm lunsj hver dag med kylling eller fisk, og et fruktmåltid. Vi er opptatt av et sunt kosthold for å ivareta barnet på best måte, og vi har tannpuss hver dag:) Bleier er også inkludert.

Barnehagen følger kommunale betalingssatser. Det betales for 11 måneder av året. Søskenmoderasjon og friplasser er som i de kommunale barnehagene. Kjøp av enkeltdager: 170 kr. Både matpenger og pris på plassen reduseres forholdsmessig etter plassens størrelse.