Ved dødsfall må det skriftlig erklæres hvem som skal sørge for gravferden. Samme person må også begjære gravlegging eller kremasjon til kirkegårdsmyndighetene.

Begravelse eller kremasjon skal skje senest åtte dager etter dødsfallet. Det skal tungtveiende grunner til for å få utsatt fristen.