Strøsanden som du kan hente i Televien 6 brukes av kommunen til å strø veier, plasser og andre steder det trengs. Denne sanden kan også du benytte deg av hvis du har behov for det. Ta med deg en bøtte, trillebår eller annet å ha sanden i og møt opp i Televeien 6 så får du hjelp. 

Over 60 strøkasser

Sandkasse_3_beskjært.JPG Rundt om kring i boligfelter, på kommunale veier og utenfor offentlige bygg er det i dag satt ut over 60 strøkasser. Disse strøkassene skal kun brukes til å strø veier, plasser, trapper etc der man ferdes i det offentlige rom.