I Rakkestad kommune er SFO tilbudet organisert med 40%, 60%, 80% og 100% tilbud. 
Det betyr at de som har 40% plass vil få denne plassen gratis og at de som har et større plasstilbud vil få reduserte priser.
Kostpenger kommer i tillegg.

12 timer gratis SFO kommer i tillegg til andre ordninger.
Det betyr at:
om husstanden har inntekt som gir redusert foreldrebetaling i SFO, så trekkes denne fra før 12 timers gratis.
om husstanden har søskenmoderasjon trekkes denne fra før 12 timers gratis.

Kjernetiden på 12 timer på 1. trinn vil fordele seg som følger ut fra hvilket tilbud man velger og hvilke dager man ønsker plass:

Det er bestemt prisliste i henhold til organisering av tilbudet for 1.trinn.
Plass 100% - kr.
Kjernetid utgjør
pr. dag
Med 30%
søskenmod.
med 50%
søskenmod.
Mat
kr.
Heldagsplass – 100 %:
før og etter alle skoledager
1747 2t 25 min 1223 873 250
Deltidsplass – 80 %
4 dager før og etter skolen
1254 3t 878 627 200
Deltidsplass – 60 %
3 dager før og etter skolen
582 4t 407 291 150
Deltidsplass – 40 %
2 dager før og etter skolen
Gratis 6t     100
Enkeltdager – per dag*
en dag før og etter skolen
(Dette gjelder kun de
som allerede har plass i SFO
)
200        

 

 
 
1747 2 timer 25 min 1223 873 250
1254 3 timer 878 627 200
582 4.timer 407 291 150
Gratis 6 timer - - 100
Kr. 200