Takk til alle som bidro i årets Tv-aksjon!

Vi i Rakkestad bidro med kr. 380 931,-

Vi gav kr. 46.61 pr innbygger i kommunen, og det var kr. 4,21 over landsgjennomsnittet på kr. 42.40

 oversikten er fra blimed.no - giverstafett- Østfold/Rakkestad:

Er det noen som ikke fikk vært med så kan dere få tips her om hvordan det fortsatt er mulig å gi - blimed.no

Her kan du gå inn å få mer info om restultatene fra aksjonen:

Tvaksjon 2017 tot inns Rstad blimed[1].no.PNG