Resultatene av siste  prøverunde, tatt tirsdag 16.7.2019  er nå klare.  Disse er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Ved badeplassene var den bakteriologiske kvaliteten på badevannet  god.  Det var også pent og ryddig ved alle  plassene.

Uke 29 Sted Bakteriologisk kvalitet Temperatur
  Holtetjern God 20
  Kolbjørnviksjøen God 20
  Grytelandstjernet God 20