I gulmodent bygg uten gjenlegg, er det i utgangspunktet tillatt å sprøyte med glyfosat for å bekjempe kveke. Gulmoden åker betyr at planta har sluttet å transportere næring til kornet. I gulmoden åker som er sprøytet mot sopp kan det fortsatt være noe grønt i halmen. I mange åkere hvor det er etterrenning, er imidlertid aksene på siste generasjon fortsatt grønne. Klemmer du på kornene, kan de ikke knipes av med neglen, men vil bli klemt flat eller innholdet blir presset ut. Dette er IKKE gulmoden åker!

På Mattilsynet hjemmeside om glyfosatsprøyting i bygg står følgende:

Dersom byggåkeren har områder med større eller mindre innslag av korn i andre utviklingsstadier enn gul- og/eller fullmodningsstadiet, det vil si innslag av grønn etterrenning, regnes ikke disse områdene som modne nok til å bli sprøytet. Områder med en blanding av modent og umodent korn kan ikke sprøytes med glyfosat før alt kornet er gulmodent eller fullmodent. Det gjelder også selv om de grønne plantene bare utgjør en mindre del av totalvolumet, og uavhengig av hvilket vekststadium det umodne kornet befinner seg i. Kravet gjelder også uavhengig av hvilken ugrasmengde som finnes i åkeren.

Moden byggåker - Kilde: Mattilsynet
Hele området som skal sprøytes må være gulmodent. Husk også at glyfosatpreparater bør kun brukes i moden byggåker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning mot ugraset. (Kilde info og foto: Mattilsynet)
Gulmoden åker_Kilde-Mattilsynet
Gulmoden åker med grønn etterrenning kan ikke sprøytes. (Kilde info og foto: Mattilsynet)

 

 

Vi på landbrukskontoret har fått noen henvendelser fra bønder som spør om muligheten til å sprøyte med glyfosat for å bekjempe kveke og tvangsmodne åker. DETTE ER IKKE TILLATT!!

Hvis det oppdages at slik sprøyting likevel utføres, kan konsekvensen være:

  • Mattilsynet kan trekke tilbake din autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler i ett år
  • Kommunen kan foreta avkorting i produksjonstilskudd for brudd på annet regelverk.
  • Kornmottak kan avvise partiet eller ikke betale for det, hvis det allerede er levert.