Materialgjenvinning av avfall betyr at avfallet brukes som råvare i produksjon av nye varer.
Dette avfallet kalles også sekundær råvarer.
Før en kan materialgjenvinne avfall må avfallet sorteres. Når den enkelte sorterer sitt avfall hjemme, kalles dette kildesortering.
Å kildesortere betyr at avfall som kasserte produkter og emballasje sorteres hver for seg, som for eksempel glass- og metallemballasje, drikkekartong og papir.
Materialgjenvinning gjør at ressursene holdes i et kretsløp og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser.