Panteflasker i glass og hardplast, er eksempel på gjenbruk som er satt i system av bransjen selv.

klaerogsko.png      

(Kilde liste: Grønn Hverdag)