PLANIDENTITET

NAVN PÅ PLAN

STADFESTET/

EGENGODKJENT

000 Detaljregulering Murtnes masseuttak ???

19730001

Kirkeng utbyggingsområde

03.05.1973

19730002

Holøsåsen I

19.11.1973

19730003

Tjerneskleiva II

21.11.1973

19790001

Holøsåsen II

22.08.1979

19870001

Del av Bergenhusområdet mellom riksvei 22 og riksvei 111

02.04.1987

19850001 (T)

Øst- og sydsiden av helsehuset i Rakkestad sentrum

25.04.1985

19890001 (T)

Området Skautun – Bygdetunet – Johs. C Liens gt.

11.05.1989

19880001 (T)

Skytebaneanlegg i Kvernhusdalen

01.12.1988

19900001

Tjerneskleiva II

04.10.1990

19900002

Skogly

01.11.1990

19910001

Harlemhaugen

31.01.1991

19910002

Kleven og Elveli

31.01.1991

19910003

Kopla renovasjonsplass

07.11.1991

19930001

Storgata

18.02.1993

19950001

Rakkestad sentrum

14.09.1995

19960001

Trapbane med elgbane i Storetorp skog

15.02.1996

19970001

Atkomstvei til Åstorp flyplass

13.05.1997

19970002

Ridesenter på Haugstad

04.12.1997

19970003

Omlegging av kommunal vei ved Saghaugen

04.12.1997

19980001

Bygdetunområdet i Rakkestad

17.12.1998

19990001

Ødegård/Gudim

02.09.1999

20000001

Ringgata, Hasle

22.06.2000

20000002 (T)

Bergenhus/Ravineveien

22.06.2000

20000003

Rolvseidet Hytteområde

22.06.2000

20010001

Reguleringsplan for Fladstadparken

01.11.2001

20030001

Sæves-Gudim

27.02.2003

20030002

Bekkevoll

27.02.2003

20030003

Engveien

18.06.2003

20040001

Degernes Landbrukslag

01.04.2004

20040002

Ny skole i Rakkestad sentrum

17.06.2004

20050001

Lyngby allé

28.04.2005

20050002

Fladstad gård

28.04.2005

20050003 (T)

Hyttefelt - Rørvannet

29.09.2005

20050004

Bergenhusområdet

10.11.2005

20060001 (T)

Bryn borettslag

22.06.2006

20060002

Mjørud industriområde III

16.11.2006

20070001 (T)

Fladstad (Begyggelsesplan for B1, B2 og B6)

07.05.2007

20070002

Prestegårdsskogen

22.05.2007

20080001 (T)

Rudskogen motorsenter

09.04.2008

20080002

Ungdomsskoleområdet

09.04.2008

20080003

Reguleringsplan for Rakkestad flyplass

28.09.2008

20090001 (T)

Hverven Pukkverk

18.06.2009

20110004 Del av Fladstad gård - felt B2 gnr 1 bnr 1 Detaljert reguleringsplan 22.03.2012

20120001

Detaljregulering Fladstad B3

22.03.2012

20120002

Masseuttak Stensrudåsen

06.12-2012

20120003

Klever Hytteområde

06.12.2012

20150001

Harlemåsen

23.04.2015

20150002

Bergenhus - Områderegulering Bergenhusområdet

07.10.2015

20160001

Sentrum, Rakkestad kommune - områderegulering

29.09.2016

20160002 Sentrum, Rakkestad kommune 29.09.2016