Fylkesmannen legger stor vekt på frivilligheten som kommunereformen skal bygge på og anbefaler bare sammenslåinger som det enten er vedtak på eller som ellers følger av intensjonene i reformen.

Moss og Rygge blir en kommune fra 2020. Fylkesmannen går for øvrig inn for at Askim, Spydeberg og Hobøl blir en kommunen fra samme tidspunkt. Rømskog går til Aurskog/Høland i Akershus. 

Rakkestad kommune består som egen kommune. På lengre sikt mener Fylkesmannen at Rakkestad og Sarpsborg bør bli en kommune.

Fylkesmann Trond Rønning.jpg Kommunereform_kart_Østfold.jpg
Fylkesmann Trond Rønningen Fremtidens kommunekart i Østfold???