Fylkesmannens vedtak ifm. områdereguleringssak:
Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak av 29. september 2016 i sak 26/16, jf plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd, jf § 1-9.

Fylkesmannens vedtak ifm. tillatelse til riving av Storgata 25:
Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak av 10. november 2016.
 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.