Folkevalgte representanter i Funksjonshemmedes råd for 2019 - 2023

 

Navn Parti
Folkevalgt representant:  
Ragnhild Brenås KrF
   
Folkevalgt vararepresentant  
Elise Lilletorp Lien Sp

Brukerrepresentanter for 2019 - 2023

  Navn Brukerrepresentant
1. Terje Eriksen
2. Inger Lise Broen
3. Dagmar Karine Andersen
4.
Lillian Fjellstad

 

 

  Navn vara brukerrepresentant
1. Unni Ødegård
2. Inger Johanne Raadahl
3. Reidun Aaserud
4.
Marit Myrås