Fugleinfluensavirus av typen A(H5N8) har i høst forårsaket utbrudd hos fugl i flere europeiske land.
Viruset er i november 2016 også påvist i Danmark.
Smitte til mennesker er ikke rapportert, men viruset kan forårsake sykdom og død hos fugl.

Smitteverntiltak ved funn av døde fugler

Selv om det ikke er registrert smitte av influensa  til mennesker, skal du ta forholdsregler dersom du finner døde fugler.
Du skal unngå å ta på dyrene. Funnet skal varsles til Mattilsynet. Veterinærmyndighetene skal ta hånd om fuglene for diagnostikk.

For mere informasjon se hjemmesiden til Folkehelsa: Fugleinfluensavirus