Definisjonen vektlegger at frivillig arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir fortatt uten at det betales lønn.
I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet eller andre enn nære slektninger eller personer
som regnes til egen husholdning. (Definisjon fra sia Hva er frivillighet - Frivillighet Norge)

 

HAR DU LYST TIL Å GJØRE NOE FOR ANDRE ???
 

Her har vi to sider du kan titte innom for å finne ut om det er noe som kan være din vei i å hjelpe andre:

Rakkestad Frivillig Sentral

og

Frivillig.no