Ifølge barnehageloven har barn født innen utgangen av november 2022 rett på barnehageplass i løpet av høsten 2023, dersom det er søkt om plass i hovedopptak med frist 1. mars 2023. 

I tillegg har Rakkestad kommune vedtatt at alle barn skal tildeles barnehageplass i løpet av barnehageåret 2023/2024, dersom de har søkt om plass innen fristen for hovedopptak 1. mars 2023.

Tidligere innsendte søknader vil automatisk bli tatt med i hovedopptaket.

Søknad gjøres gjennom Foresattportalen, denne finner dere her: Foresattportalen - Rakkestad

 

Her finner du mer informasjon om barnehager i Rakkestad kommune