Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Vil du testes for Covid-19? ta kontakt med din fastlege.
Ikke ring fastlegen for å få svar på din prøve, du blir oppringt.
Har du andre spørsmål til prøvesvaret du har fått må du ringe fastlegen din.
Prøvesvar HelseNorge.no her kan du sjekke for svar på din prøve.

Når får du svar:

 • Prøver tatt mandag, tirsdag og onsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar innen 48 timer
 • Prøver tatt torsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar - påfølgende mandag
 • Prøver tatt fredag
  • Positive svar påfølgende mandag
  • Negative svar påfølgende tirsdag
 • Prøver tatt i helgene svares ut av legevakt/sykehus.

Sykehuset Østfold, Kalnes analyserer ikke prøver i helgene.

Svar på prøver kommer til kommuneoverlegen på kvelden og formidles til smittevernkontoret påfølgende arbeidsdag. 

 

 

Les mer...

Friskliv

«Friskliv, mestring og læring»

Rakkestad kommune har et lovpålagt ansvar om å tilby forebyggende helsetjenester til befolkningen (jfr. Helse – og omsorgstjenesteloven). I mange fylker og kommuner i landet er det godt etablerte frisklivssentraler med tilhørende frisklivstilbud og tiltak.

I Rakkestad kommune kan vi tilby helsetjenester for barn, ungdom, voksne og eldre som faller inn under «Frisklivstenkningen» og som andre kommuner har innlemmet i sine etablerte frisklivssentraler.
Kommunen kan også vise til andre organisasjoner som har tilbud knyttet til folkehelse og frisklivstenkingen.

Videre på disse sidene vil du finne informasjon om hva kommunen kan tilby og hvem som tilbyr disse tjenestene. Informasjonen om tilbudet er under utvikling og vil bli oppdatert underveis.

Hjertehender illbld Foto Pixabay PhotoMIX-Company-342