Rundt 320 barn venter på fosterhjem i dag. Dette er barn med litt ekstra bagasje som trenger trygge, gode og rause fosterforeldre som har «rom for en til». Vi søker spesielt fosterhjem til eldre barn og ungdom, til søsken, til barn med etnisk minoritetsbakgrunn og fosterhjem blant slekt og i nettverk.

Hvert år er det behov for rundt 1000 nye fosterhjem i Norge, og behovet for nye fosterhjem vil øke i årene som kommer. Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme, og åtte av ti fosterforeldre anbefaler andre å ta i mot et barn.

Målet med kampanjen er å synliggjøre behovet for fosterhjem og å senke terskelen for å ta kontakt med oss. Alle som vurderer å bli fosterhjem, kan sammen med Fosterhjemstjenesten i Østfold finne ut om dette er noe for deg og din familie.

fosterhjem.no finner du mye bakgrunnsinformasjon om å være fosterforeldre, informasjon om kurs og møter og ikke minst en oversikt over barn som trenger fosterhjem.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss i fosterhjemstjenesten Østfold:

Telefon: 466 16 900

E-post: fosterhjemstjenesten.ostfold@bufetat.no

Følg oss gjerne på Facebook:

Fosterhjem Østlandet