Denne kunngjøring skjer i henhold til Kommunelovens § 44, nr. 7 og Plan- og bygningslovens § 11.4.

Rådmannens forslag til budsjett kan du lese her.

Formannskapets innstilling til kommunestyret finner du her.