Sted:            Nettmøte på Teams med Tv overføring

Dato:            25.01.2021        

Tid:               Kl. 18:00