Formannskapet skal bl.a.:

  • Forvalte og utvikle den kommunale eiendoms- og formuesmasse
  • Følge opp kommunalt engasjement i privatrettslige selskaper
  • Følge opp det vedtatte budsjett
  • Gjennomføre byggeprosjekter innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har fastsatt
  • Arbeide med næringsutvikling

I Rakkestad er formannskapet også valgt til klagenemnd og Valgstyre. 
Formannskapet behandler saker etter plan- og bygningsloven.