I Rakkestad kan du forhåndsstemme på

Servicekontoret, Rakkestad Rådhus fra og med
mandag 12. august til og med fredag 6. september fra kl. 09.00 til kl. 14.00 på hverdager.

Servicekontoret, Rakkestad rådhus lørdag 31. august kl. 10.00 – 15.00.

Biblioteket, Rakkestad kulturhus tirsdag 3., onsdag 4. og torsdag 5. september på ettermiddager fra kl. 15.00 – 18.00.

Ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er det forhåndsstemmegivning tirsdag 3. september kl.10.00-13.00.

Søknad om hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, eller stemme på institusjon eller valgting, kan søke valgstyret om å få forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknad om å få stemme på denne måten må være innkommet til Rakkestad valgstyre, Postboks 264, 1891 Rakkestad innen tirsdag 3. september. Søknad om slik stemmegivning kan også fremsettes muntlig til Servicekontoret tlf. 69225500 innen nevnte frist. Stemmegivningen foretas torsdag 5. september og velgere vil bli kontaktet for å avtale tidspunkt.

Vi ber velgere som skal forhåndsstemme om å ta med VALGKORT og LEGITIMASJON MED BILDE.

Ellen Solbrække

Valgstyrets leder