Beløpet er fra mandag morgen, men det kan fortsatt være overføringer fra konto, vipps de kommende dager, ulike aksjoner, næringsliv osv. som ikke er kommet inn enda. Hva summen blir til slutt kan du følge på https://giverstafett.no/Ostfold

- Det var 175.000,- i bøssene (15.000,- mer enn i fjor), 30.000,- fra Vipps (som vi ikke hadde i 2017) og 135.000,- fra diverse bidrag (kommunen, skoler, næringsliv mm), forteller ordføreren. 

I 2017 bidro rakstingene med 408.517,- etter at alle bidragene var telt opp. I år håper ordfører Solbrække på 450.000,- fra Rakkestad. Det vil være ny rekord.

Kirkens Bymisjon
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

På blimed.no heter det at «Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer».