• Forbrukerrådet skal arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet.
    Bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.
    Vi setter folk i stand til å ta de rette valgene som forbrukere.
    Vi behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester.
  • Forbrukerrådet skal bidra til å sette forbrukerspørsmål på dagsordenen og ivareta forbrukernes interesser.
  • Forbrukerrådet har rundt 120 ansatte, fordelt på et sentralt sekretariat i Nydalen i Oslo.
    Det er 10 regionkontor lokalisert i de største byene i Norge

Er du privatperson og har et forbrukerspørsmål vedrørende kjøp fra næringsdrivende/privatperson, kan du ringe forbrukertelefonen 815 58 200 (0900-1500).
Dette koster 39 øre pr. min fra fasttelefon, eller på hjemmesidene: www.forbrukerradet.no