Det gjenstår en telling elektronisk, som også tar for seg slengere og personstemmer (kryss). Dette, sammen med sent inkomne stemmer kan påvirke mandatfordelingen noe. Endelig opptelling er ferdig tirsdag ca kl 19.00.