Filmene er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde.

 

Filmer om graviditet, fødsel og barseltid►

 

Materialet er delt opp i syv korte filmer som inneholder informasjon om de ulike fasene før, under og etter fødsel:

  • Svangerskapsomsorg
  • Fødselsforberedelser
  • Fødsel
  • Barseltiden del 1 – den første tiden hjemme
  • Barseltiden del 2– den første tiden hjemme
  • Familieplanlegging​​​​​​​

Det er også en kort film som omhandler kvinnelig kjønnslemlestelse.

Dubbet til flere språk
Filmene er laget med norsk tale, og dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkversjoner på arabisk og tigrinja vil komme i løpet av høsten 2022.

Økt helsekompetanse
Filmene skal være et verktøy for helsepersonell og minoritetskvinner.

De skal bidra til at minoritetskvinner får en økt forståelse av den norske helsetjenesten, når de skal oppsøke hjelp og hvilke rettigheter de har knyttet til svangerskap, fødsels- og barselomsorg.

 

Filmene er laget med støtte fra Helsedirektoratet.

Mer informasjon på temaside om graviditet på Helsenorge