Flyktninger som bor i private hjem

Dersom du har flyktet fra Ukraina, men ikke har registrert deg som flyktning ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde, oppfordrer vi sterkt til at du tar kontakt på telefonnummer 40 02 61 90 for å avtale tid for registrering. Ved å gjennomføre registreringen kan normalisering av hverdagen starte, barn kan komme raskt tilbake i skole og barnehage og det vil kunne utløse flere rettigheter knyttet til blant annet helse og økonomi. 

Etter registreringen vil UDI starte behandlingen av din søknad om beskyttelse, og IMDi vil etter hvert kunne inngå avtale om bosetting med kommuner. Du kan få mer informasjon om registreringen på UDI (Utlendingsdirektoratet) sine hjemmesider, og om bosetting på IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sine hjemmesider.

Transport
Dersom du har utfordringer med å komme deg til og fra Råde kan Rakkestad kommune ved Frivilligsentralen være behjelpelige med transport. Ta kontakt med servicekontoret på 69 22 55 00 mellom kl 08.00 – 15.30 hverdager for å bli satt i kontakt med Frivilligsentralen.