Hovedoppgavene vil være instrumentalopplæring av elever i Rakkestad skolekorps. Stillingen innebærer også konsert- og prosjektvirksomhet, forberedelse, foreldrekontakt, egenutvikling og møteaktivitet.

Undervisningsåret følger ordinær skolerute med 36 undervisningsuker.

Den som ansettes kan også tillegges andre oppgaver etter kompetanse som for eksempel prosjektbasert
undervisning, DKS, rekrutteringstiltak i grunnskole/SFO og ensemble-ledelse/korpsdireksjon.

Tirsdag er skolens kjernedag. Tirsdagsundervisning er ingen forutsetning, men må kunne stille på møter og
kulturskolens egne konserter/forestillinger som primært ligger på tirsdager.

 

For stillingen kreves:
- relevant musikkutdanning fra universitet/høgskole, fortrinnsvis med pedagogikk.

Til utlysningsteksten: