2. Andre flagg og vimpler

Det kan flagges med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse ved kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunal institusjoner.
Det samme gjelder for frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en intergrert del av et kommunalt bygningskompleks.

Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, diskriminerende eller kommersiell aktivitet.

Det må søkes Rakkestad kommune om å flagge med andre flagg.

3. Søknad

Skriftlig søknad om flagging med andre flagg skal foreligge i god tid, senest 3 uker før arrangementsdato.

Postadresse: Rakkestad kommune, Postboks 264, 1891 Rakkestad 
Merk: Søknad om flagging
E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no      Emne: Søknad om flaggingI tilfelle flere søknader om flagging på samme dag/tidsrom, vil den første innkomne søknad normalt få fortrinnsrett.

4. Kostnader

Utgifter til slik flagging skal bekostes i sin helhet av arrangør/søker.

5. Flaggstenger - kommunale offentlige bygninger og grunn:

 • Rakkestad Rådhus - 1 stang og 4 små stenger rundt hovedstang
 • Familiesenteret - 1 stang
 • Bankbygget - 1 stang
 • Bygdetunet - 1 stang
 • Skautun - 1 stang
 • Os skole - 1 stang
 • Bergenhus skole - 1 stang
 • Kirkeng skole - 1 stang
 • Rakkestad ungdomsskole - 1 stang
 • Rundkjøring - 2 små stenger
 • Innfart sentrum fra sør - 3 små stenger

6. Tidsrom for flagging

Tidsrommet for ønsket flagging må fremkomme i søknaden og vurderes i hvert enkelt tilfelle.

7. Heising/firing

Avtales i hvert enkelt tilfelle.

8. Tvisttilfeller

Behandles av Rakkestad formannskap.