Detaljreguleringsplan for Fladstad II

Rakkestad Kommune har egengodkjent detaljregulering for Rådhusplassen i møte 6.5.2020.

 

Kommunens vedtak kan påklages, eventuell klage skal være skriftlig, og sendes Rakkestad Kommune Postboks 264, 1891 Rakkestad eller til postmottak@rakkestad.kommune.no

Klagefrist: 5.6.2020

Plankart      Planbestemmelser        Planbeskrivelse         ROS         Støyrapport     Saksfremlegg