For de mer lavereliggende områdene er det ikke like godt tilrettelagt for fritidsfiske med fiskekort,
bortsett fra Glomma og vestsiden av de store vannene syd i kommunen, så her bør grunneieren spørres.

Fiskeplasser i sentrums området - her kan alle fiske gratis:

Det er to fiskeplasser,  der den ene er ved Bjørnstadbrua og den andre er bak Stortorvet kjøpesenter.
Disse to plassene eies av Rakkestad kommune og derfor kan alle fiske gratis her. ( Se kart referanse nederst.)

Fiskeplasser for rullestolbrukere:

Bak Stortorvet er det også laget en rampe hvor rullestolbrukere lett kan komme til en fiskeplass.
Slik rampe er det også laget ved Søndre Hivann i fiskekortområdet til Midtre Degernes grunneierlag.

Selvbetjeningskasser for fiskekort er strategisk plassert i tilknytning til områdene som det selges fiskekort i. (Se oversikt under)

Oversikt over områder med organisert fiskekortsalg i Rakkestad:

 
Navn på lag/forening Området fiskekortet gjelder Type vann

Tiuråsen Viltvernlag

Honningen Skogsvann

Rakkestad og Degernes JFF

Budalen, Mellemdalen og Grytelandstjernet Skogsvann

Midtre Degernes grunneierlag

Torudholtet, Væhle og Moen Skogsvann

Søndre Degernes grunneierlag

Grimsrud Skogsvann og vann under marin grense

Nedre Glomma elveeierlag

Suteren Fiskerik elv
 

Turkart Østfold - her kan du finne fiskeplasser og turmuligheter

Turkart.no - Logo.gif
Turkart Østfold logo.jpg

Her finner du flott oversikt over blant annet turmuligheter og fiskeplasser i Østfold.
Gå inn på:

  •  Turkart Østfold 
    • velg - "gå til turkart" - velg så "Kartlag" på øverste linje - og huk av for det du vil ha oversikt over, som f.eks. "Jakt og fiske".