For de mer lavereliggende områdene er det ikke like godt tilrettelagt for fritidsfiske med fiskekort,
bortsett fra Glomma og vestsiden av de store vannene syd i kommunen, så her bør grunneieren spørres.

Turkart Østfold - her kan du finne fiskeplasser og turmuligheter

Her finner du flott oversikt over blant annet turmuligheter og fiskeplasser i Østfold.
Gå inn på:

  •   Turkart Østfold Logo.png
    • Trykk på ikonet for  "Kartlag" nederst på siden (se gul/rødpil) - og huk av for det du vil ha oversikt over, som f.eks. "fiskevann og fiskekortsoner".

Turkart Østfold_kartlagsliste_fiskeinfo_illbld.JPG

 

Fiskeplasser i sentrums området - her kan alle fiske gratis:

Det er to fiskeplasser,  der den ene er ved Bjørnstadbrua og den andre er bak Stortorvet kjøpesenter.
Disse to plassene eies av Rakkestad kommune og derfor kan alle fiske gratis her. ( Se kart referanse nederst.)

Fritt fiske i Rakkestadelva, Kolbjørnsvikssjøen og Rørvannet, det vil si at det ikke er fiskekort for å kunne fiske på disse plasser, men det forutsettes at du har grunneiers tillatelse for å fiske og for kjøretøyets parkering (Krepsing kun med grunneierstillatelse).

Fiskeplasser for rullestolbrukere:

Bak Stortorvet er det også laget en rampe hvor rullestolbrukere lett kan komme til en fiskeplass.
Slik rampe er det også laget ved Søndre Hivann i fiskekortområdet til Midtre Degernes grunneierlag.

Selvbetjeningskasser for fiskekort er strategisk plassert i tilknytning til områdene som det selges fiskekort i. (Se oversikt under)

Oversikt over områder med organisert fiskekortsalg i Rakkestad:

* Det selges lokale fiskekort for de fleste vann. Kortene kan kjøpes i selvbetjeningskasser som står plassert i områdenes innfartsveier, og da ofte sammen med bomavgiften.

**Fiskekort for området selges av Søndre Degernes Grunneierlag, og omfatter totalt 10 vann. Fiskekort selges i både selvbetjeningskasser og av grunneiere

 

Navn på lag/forening Området fiskekortet gjelder Type vann Hvor får du kjøpt fiskekort?

Tiuråsen Viltvernlag

Honningen og Butjern Skogsvann *

Rakkestad og Degernes JFF

Frønesjøen, Frønehøydtjern og Mustjern og en rekke andre vann i området Skogsvann *

Midtre Degernes grunneierlag

Fjella områdene sørøst for Degernes sentrum Skogsvann Ørret, abbor, gjedde og karpefisk i Indre Østfold - Midtre Degernes - iNatur

Søndre Degernes grunneierlag

Skogsområdene sørvest for Degernes sentrum Skogsvann og innsjøer **

Nedre Glomma elveeierlag

Suteren Fiskerik elv
 
Fiske i Glomma i Akershus og Østfold - iNatur (fiskekortet gjelder hele Glomma i Rakkestad)